Sienkiewicz TV

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

II Liceum Ogólnokształcące

Technikum Zawodowe Nr 2

ul. 1 Maja 47 78-100 Kołobrzeg

E-mail: tv@2lo.pl